fbpx

Woorden

In de afgelopen blogs rondom De wakkere professional heb je kennisgemaakt met de tweede pijler, je woorden. In deze blog zet ik alle belangrijke punten rondom je woorden nog even kort op een rij. Meer diepgang vind je natuurlijk terug in de eerder gepubliceerde blogs…

Een korte samenvatting

Verwachtingen en aannames leiden vaak tot misverstanden. Waardoor dat komt? We spreken ze niet uit! Ga er dus niet van uit dat een ander je gedachten kan lezen, maar verwoord verwachtingen en aannames. En probeer die van een ander boven water te halen door vragen te stellen. Dus:

Als je een aanname of een verwachting hebt, spreek dit dan uit.

Haal andermans aannames en verwachtingen boven water met vragen.

Door ervoor te kiezen om te spreken en vragen te stellen, zul je zien dat je steeds minder te maken krijgt met mismatches tussen verwachtingen, aannames en de realiteit.

Advies

De tweede pijler ging daarnaast in op roddelen en klagen, je woordkeuze en woord houden. Kijk eens hoe jij je woorden inzet:

Roddelen en klagen
Soms loopt een situatie anders dan je had verwacht. Klagen of roddelen is dan een snel gevolg. Op die manier ben je echter erg reactief, je verliest vertrouwen en je creëert giftige, negatieve energie. Klaag en roddel dus niet (maar handel) en vermijd mensen die dit wel graag doen.

Woordkeuze veranderen
Het is erg belangrijk om selectief te zijn in de woorden die je gebruikt. Woorden brengen namelijk een lading met zich mee. Negatieve woorden (zoals probleem) zorgen voor een zware beleving. Positieve woorden (zoals uitdaging) zorgen juist voor een lichtere beleving. Kies dus voor die lichte woorden.

Woord houden
Als je je woord breekt, verlies je vertrouwen. Heb je een afspraak? Kom die dan gewoon na. Stel je een deadline? Wees dan vooral realistisch.

In het kort

Jij kiest voortaan voor een aangenaam woordgebruik. Jij roddelt en klaagt niet (ook niet als anderen dit doen), maar onderneemt actie. Jij kiest voor een positieve woordkeuze en geniet van het lichte gevoel. En jij houdt je woord en wint dat vertrouwen. Zo ben jij voor iedereen die proactieve en bewuste professional met die prettige energie en dat grote verantwoordelijkheidsgevoel.